Jak dostać się na aplikację kuratorską?

Aby zostać kuratorem zawodowym, najpierw należy dostać się na aplikację i zdać egzamin dla kandydatów na kuratorów. Najbardziej aktualne informacje dotyczące zasad przyjmowania na aplikację kuratorską reguluje art. od  71 do 83 ustawy z 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych. Niezmienny od lat jest fakt, iż  studia trwają rok kalendarzowy, czyli 12 miesięcy. Nie wszyscy absolwenci określonych studiów mogą jednak zostać aplikantami. Trzeba spełnić co najmniej sześć warunków. Podstawą jest posiadanie obywatelstwa polskiego oraz korzystanie z pełni praw cywilno-obywatelskich. Nieskazitelność charakteru także jest ważna i to nie jest tylko pusty frazes, ten punkt także jest sprawdzany wśród kandydatów.

Nie bez znaczenia jest także zdrowie, które niezbędne jest do wykonywania specyficznego zawodu jakim jest kurator zawodowy. Lekarza, który wykona badanie, wskazuje biegły sądowy, tego natomiast wybiera przyszły pracodawca. Na takim badaniu kandydat ma sprawdzane zdolności do wykonywania zawodu. Pieczołowicie oceniana jest kondycja psychiczna, chodzi o wyeliminowanie wszelkich wątpliwości co do ewentualnych chorób psychicznych. Badanie takie odbywa się tylko raz, dlatego nie wykluczony jest błąd pomiaru. Zdarza się to jednak bardzo rzadko.

Kolejnym warunkiem jest uzyskanie tytułu magistra na wyższych studiach. W zakres kierunków wchodzą: nauki pedagogiczno-psychologiczne, socjologiczne albo prawne, ale także inne studia wyższe magisterskie oraz studia podyplomowe związane z naukami pedagogiczno-psychologicznymi, socjologicznymi lub prawnymi. Ostatnim warunkiem jest przedłożenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Po spełnieniu powyższych wytycznych, prezes sądu okręgowego, w którym składa się dokumenty, może zatrudnić kandydata na podstawie umowy o pracę na czas określony, jednak po uprzednim zasięgnięciu opinii kuratora okręgowego na temat kandydata. Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie. Mimo iż na tę aplikację nie ma egzaminu wstępnego nie jest ona oblegana. Aby zostać kuratorem zawodowym trzeba mieć powołanie i wiedzieć jak wygląda praca kuratora. Nie raz kuratorzy przechodzą próbę charakteru, dlatego trzeba mocno stąpać po ziemi aby sumiennie wykonywać pracę.