Ile zarabia kurator?

Zarobki kuratora zawodowego są, jak w każdym zawodzie, bardzo zróżnicowane. Mimo iż kurator sądowy jest bardzo pożądanym zwodem w społeczeństwie, to widełki są bardzo duże. Należy wziąć pod uwagę nie tylko charakter i zakres działań, ale także obszar, w którym on pracuje.

Aplikacja, która trwa rok jest płatna w wysokości 1300 zł netto. Jest to wstęp do wykonywania zawodu, podczas którego kandydat pobiera nauki i odbywa praktykę. Aplikację kończy egzamin dla kandydatów na kuratorów. Po złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, kurator sądowy dostaje obszar, na którym będzie pracował. Początkujący kurator zarabia około 3000 zł netto. Jednak w tej kwocie zawarte są dodatki. Jest to dodatek terenowy w wysokości 800 zł netto. A zatem osoba wykonująca ten zawód, musi ze swojej pensji pokryć wszelkie koszty dojazdów, ewentualne utrzymanie samochodu, naprawę itp. Pensja zasadnicza waha się między 2000 zł netto a 2500 zł netto.

Po kilku latach, najczęściej po trzech, kurator sądowy może starać się o stopień starszego kuratora sądowego, wtedy ten może uzyskiwać dochody w wysokości 4000 zł netto. Kurator zawodowy może miesięcznie zarobić 3500 – 6000 zł netto, wszystko zależy od tego jaki stopień posiada oraz jak długie ma doświadczenie w pracy. Do tej sumy niejednokrotnie dochodzą dodatki patronackie oraz terenowe.

Zarobki kuratora społecznego są znacznie niższe. Ich wynagrodzenie często nie przekracza najniższej krajowej, a zatem jest to kwota, która nieznacznie wychodzi poza 1200 zł netto. Do tego należy doliczyć kwotę przeznaczoną na zwrot kosztów, która jest comiesięcznym ryczałtem. Kurator społeczny otrzymuje również pieniądze za każdy wywiad środowiskowy, który udaje mu się przeprowadzić. W dodatku taki kurator musi być dostępny niemal całą dobę. Najczęściej nie może wyłączać telefonu od 7:00 do 22:00.

Kurator wystawy natomiast zarabia kwoty, których nie można jednoznacznie ustalić. Wszystko zależy od instytucji, w której pracuje, a także czy jest to wolny strzelec, czy osoba, która pracuje na etacie. W państwowych instytucjach sztuki organizacja wystawy jednego artysty to zarobek dla kuratora sztuki 800 – 1500 zł netto, przygotowanie wystawy zbiorowej jest znacznie więcej płatne, bo od 3000 do 5000 zł netto.