Egzamin dla kandydatów na kuratorów

Aby zostać kuratorem społecznym, nie trzeba zdawać egzaminu wstępnego na aplikację. Jednak aby dostać się na aplikację sądową niezbędne będzie przystąpienie do testu określającego umiejętności kandydata. Przed przystąpienie do takiego egzaminu, kandydat musi spełnić szereg innych warunków. Przede wszystkim musi mieć obywatelstwo polskie oraz ukończone studia psychologiczno-pedagogiczne, socjologiczne lub prawne. Muszą być to studia wyższe magisterskie oraz uzyskany tytuł magistra, nie liczy się samo absolutorium. Przyda się zaświadczenie o niekaralności, niezbędne będą także badania lekarskie, które wykona lekarz wskazany przez prezesa sądu okręgowego.

Aby zdać egzamin należy się do niego solidnie przygotować. Wiele przykładowych testów można znaleźć w internecie. Pytania, które pojawiły się podczas wcześniejszych egzaminów są jawne. Można zapytać także starszych kolegów, którzy wykonują już ten zawód. Przed przystąpieniem do egzaminu warto przypomnieć sobie (jeśli jest się absolwentem prawa) lub nauczyć się wszystkiego z zakresu: Kodeksu karnego, Prawa rodzinnego oraz trzeba również przyswoić sobie ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. Egzamin zdaje się przed komisją egzaminacyjną, w skład której wchodzi prezes sądu okręgowego oraz osoby przez niego wyznaczone.  Jest to egzamin ustny, zatem nie ma mowy o ściągach czy innego rodzaju pomocach.

Podchodząc do egzaminu na kuratora sądowego, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, iż funkcja pełniona przez taką osobę jest bardzo odpowiedzialna. Jest to praca z ludźmi, najczęściej brutalnie doświadczonymi przez los, dlatego takie cechy jak: cierpliwość, empatia, komunikatywność są niezbędne na piastowanym stanowisku. Nie bez powodu zatem, poza egzaminem trzeba także mieć „nieskazitelny charakter„, który również jest testowany podczas egzaminu. Zatem warto również swoją postawą i zachowaniem podczas konfrontacji z komisją prezentować najwyższy poziom oraz przekonanie o tym, że chce się wykonywać zawód kuratora sądowego.

Dobrze przygotowane osoby zawsze zdają egzamin. Krążąca opinia, iż „trzeba mieć znajomości aby zdać” jest krzywdząca nie tylko dla obecnych kuratorów sądowych, ale także dla osób, które z tego powodu nie przystępują do egzaminu. Jeśli kandydat jest pewny swojego wyboru, a jego wiedza świadczy o poważnym podejściu do sprawy, to na pewno dostanie się na aplikację kuratora sądowego.