Na czym polega praca kuratora?

O tym, jak zostać kuratorem zawodowym, najlepiej dowiadywać się w sądzie rejonowym. Schemat przebiegu ścieżki kariery jest cały czas ten sam, jednak zasady szczegółowe zmieniają się co roku. Na początek należy dostać się na aplikację kuratorską. Jak tego dokonać? Przede wszystkim należy ukończyć studia kierunkowe, pożądane profile to psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacja oraz prawo. Następnie należy przejść badania medyczne dla kandydatów na kuratorów, mieć nieskazitelny charakter oraz oczywiście być niekaranym. Aplikację kuratorską kończy egzamin dla kandydatów na kuratorów.

W ustawie o kuratorach sądowych, Dz.U.2001.98.1071 – Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych w rozdziale 7. „Kuratorzy społeczni” jest dokładnie napisane jakie są wymagania dla kuratorów społecznych. Na pewno nie może być taka osoba karana, musi mieć nieskazitelny charakter oraz odpowiednie wykształcenie, niezbędne jest także odbycie aplikacji. Uprawnienia kuratora wobec nieletniego są również ściśle określone w przepisach. Nie może on wychodzić poza ustalone przepisy. Powinien współpracować ze szkołą, organizacjami, a także opiekunami dziecka, ale przede wszystkim musi być w stałym kontakcie z podopiecznym dzieckiem.

Zakres obowiązków kuratora rodzinnego zawiera się w działaniach profilaktyczno-resocjalizacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych. Powinien on wspierać osobę nadzorującą w rozwiązywaniu życiowych trudności, związanych z życiem prywatnym, ale także z edukacją i rozwojem.  Jeśli chodzi o kompetencje i zadania kuratorium oświaty, to najogólniej można je określić jako nadzorowanie i realizowanie potrzeb pod względem pedagogicznym instytucji edukacyjnych, czyli szkół publicznych, niepublicznych, a także innych placówek związanych z edukacją.

Zupełnie inny charakter pracy ma kurator wystawy. Jest to osoba, która organizuje, nadzoruje, a także interpretuje wystawy artystyczne, w muzeach, galeriach i innych instytucjach sztuki. Jest to ciekawe, a zarazem odpowiedzialne zajęcie, gdyż to właśnie on wybiera dzieła, które pokazuje się publiczności, na tej podstawie społeczeństwo wyrabia sobie gust oraz smak artystyczny. Jego zarobki są uzależnione od tego czy jest zatrudniony na etacie, czy też pracuje jak wolny strzelec. Kurator zawodowy zarabia w granicach 6000 zł netto, ale są to zarobki kuratora sądowego, kurator społeczny ma ich znacznie mniej.